2d galerija / Druge tiskovine / general Bartok
Naročnik:
Osebni projekt
Tehnika: risba,
FreeHand, Photoshop
General Bartok. Nekaj različic na temo.